zelfstandige worden

De belangrijkste subsidies en regelingen voor startende ondernemers!

Er bestaan in Nederland verschillende initiatieven die het voor een startende ondernemer makkelijker maakt om gebruik te maken van fiscale voordelen en subsidies. Hieronder lees je de 9 meest voorkomende regelingen en subsidies

1. Startersaftrek

De Startersaftrek is de belangrijkste startersregeling. Dit is namelijk een verhoging van de zelfstandigenaftrek en bedoeld om het starten van ondernemingen te stimuleren. Starters kunnen hierdoor namelijk in de eerste vijf jaar van hun onderneming in totaal drie keer een extra bedrag van hun winst aftrekken. Dit kan zeer rendabel voor je zijn.

2. De Borgstelling MKB-kredieten

Als je een MKB-ondernemer bent, dan kan je onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een borgstelling voor een deel van het ontvangen krediet. In dat geval kan je dus bij een bank meer lenen dan dat je op basis van een onderpand zou krijgen. De bank of andere financiële instelling kan dan bij de bij overheid een beroep doen op de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) om de borgstelling te ontvangen. Het krediet is dan bedoeld voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers en een jaaromzet tot vijftig miljoen euro óf een balanstotaal tot 43 miljoen euro.

3. De Bijstandverlening zelfstandigen

Als zelfstandig ondernemer kan je op basis van het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) bij de gemeente voor financiële ondersteuning aankloppen. Je kan hier bijvoorbeeld denken aan verstrekken van een lening of krediet. Het is echter wel een belangrijke voorwaarde dat je jaarlijks minimaal 1225 uur aan het ondernemerschap besteedt. Verder moet het bedrijf levensvatbaar zijn, mag je geen eigen vermogen hebben en kan je geen hulp (meer) krijgen via een bank of borgstellingsfonds.

4. Starten vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Als je door vervelende omstandigheden langdurig arbeidsongeschikt bent geraakt, dan kan je bij het starten van jou onderneming op de nodige ondersteuning rekenen. Denk dan aan een starters- of voorbereidingskrediet, vervoersvoorzieningen of vergoedingen voor bijvoorbeeld een voorleeshulp of tolk. Deze voorziening kan het hele jaar door worden aangevraagd bij het UWV. Een belangrijke voorwaarde is dat je een bijstands–, WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong-, of ZW-uitkering hebt en de voorzieningen onontbeerlijk zijn voor het uitvoeren van jouw werk.

5. Starten vanuit een WW-uitkering

ALs je een WW-uitkering hebt en je denkt er over na om voor jezelf te gaan beginnen kan je bang zijn om je uitkering kwijt te raken. Dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Als je een WW-uitkering hebt kan je geheel of gedeeltelijk met behoud van de WW-uitkering een eigen onderneming te starten. De werkcoach bij het UWV kan je hierover meer vertellen en ondersteunt je in het traject.

6. De Erasmus for Young Entrepreneurs

Als je een jonge ondernemer bent, dan kan je in aanmerking komen voor het programma Erasmus for Young Entrepreneurs. Dit programma biedt de mogelijkheid om voor een periode van maximaal zes maanden in een MKB-bedrijf van een ervaren ondernemer in een ander EU-land te werken en essentiële werkervaring op te doen. Zo doe je de nodige kennis en ervaring op! Deze aanvragen lopen via KplusV, de organisatie die door de Europese Commissie is aangewezen om op te treden als intermediair in Nederland. Daarnaast kan je hiervoor sinds februari 2013 ook terecht bij de Kamer van Koophandel.

7. Durfkapitaal

Lang geleden bestond er de Durfkapitaal-regeling die het voor particulieren fiscaal aantrekkelijk maakte geld aan startende ondernemers te lenen, waardoor het makkelijker was om startkapitaal te vergaren. Hier hoorden verschillende fiscale voordelen bij: geldverstrekkers aan starters konden toen nog profiteren van een speciale heffingskorting voor durfkapitaal. Helaas is deze tegemoetkoming sinds 1 januari 2013 niet meer geldig en is de aftrekmogelijkheid bij kwijtschelding in 2011 komen te vervallen, maar er nog wel sprake van een overgangsregeling.

8. De Microfinanciering

Microfinanciering is in het leven geroepen om het leven van startende ondernemers makkelijker te maken en staat de laatste jaren onder een warme belangstelling. Bij microfinanciering kan je als krediet maximaal vijftigduizend Euro aanvragen. Het is daarnaast ook de bedoeling datje wordt begeleid en geadviseerd voor, tijdens en na de start van jouw onderneming. Een belangrijke voorwaarde is dat je een haalbaar businessplan hebt en er voldoende ‘ondernemersbloed’ door je aderen vloeit. Voor het aanvragen van deze regeling kan je terecht bij een lokaal Microfinanciering-ondernemerspunt.

9. De Investeringsfondsen: technostarters en creatieve starters

Er bestaat een regeling Seed Capital Technostarters. Deze maakt sinds 1 januari 2012 deel uit van het Innovatiefonds MKB+. Deze regeling maakt het mogelijk om in technostarters en creatieve starters te investeren. Er zijn meer dan twintig uiteenlopende fondsen waarop technische en creatieve startende ondernemer een beroep kunnen doen! Het is zeker de moeite waard om hier eens in te verdiepen.

Er zijn dus veel verschillende subsidies en regelingen mogelijk!

fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-
0