Nieuws & Blog

Hoeveeluurteltjouwwerkweek

Hoeveel uur telt jouw ideale werkweek?

Waarschijnlijk vind je de achturige werkdag de gewoonste zaak van de wereld. Maar hoe is deze eigenlijk ontstaan en hoeveel uur kun je echt productief zijn op een dag?

Dag van de Arbeid

Ten tijde van de Industriële Revolutie zijn zes werkdagen per week van tien tot zestien uur per dag heel gewoon. Aan het einde van de negentiende eeuw ontstaat er een beweging die zich hard maakt voor deze lange werkdagen die het gevolg zijn van de Industriële Revolutie en gaan er stemmen op voor meer ontspanning en slaap. Het ideaal is om de dag in drieën te delen waarvan een derde deel voor ontspanning, een derde deel voor werk en een derde voor slaap is bestemd. Dat betekent een achturige werkdag. De vraag om invoering van deze achturige werkdag ligt ten grondslag aan de Dag van de Arbeid; de dag van de arbeiders en de arbeidersbeweging. Deze dag wordt in veel landen gevierd op 1 mei en vindt voor het eerst plaats op 1 mei 1890. Na jarenlang demonstreren voor een achturige werkdag wordt deze in Nederland in 1919 wettelijk vastgelegd. In Nederland is de Dag van de Arbeid alleen op de BES-eilanden een officiële feestdag en is een kleine groep van ambtenaren, banken, vakbond medewerkers en beurshandelaren op het vasteland vrijgesteld van werk.

Hoeveel uur kun je productief werken?

Een tijdlang wordt onze werkweek steeds korter maar sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn we weer steeds meer gaan werken. We ervaren een hoge tijdsdruk, werken vaak over en ontwikkelen meer burn-outklachten. Werk en vrije tijd lopen in elkaar over en we zijn voortdurend bereik- en beschikbaar via onze smartphones en laptops. Er wordt van werknemers verwacht dat ze lange uren achter elkaar maken met een minimum aan pauzes en het liefste zo veel mogelijk verschillende taken uitvoeren. Maar mensen kunnen helemaal niet oneindig lang achter elkaar werken zonder dat de productiviteit in het geding komt. Het is algemeen bekend dat de productiviteit van een werknemer daalt als die meer dan veertig uur per week werkt. Veertig uur fysiek werk verrichten gaat nog, maar mensen kunnen niet constant creatief en productief zijn. Er is afwisseling nodig en je kunt beter toegeven aan je meest energieke en daardoor meest effectieve uren. Dit levert uiteindelijk betere resultaten op.

Laat je brein je leven bepalen

Elke Geraerts, neuropsycholoog, ziet daarom ook mogelijkheden in het aanpassen van ons leven aan ons brein. ‘Als we onze levens anders inrichten, met aandacht voor de nieuwste inzichten over ons brein, kunnen we productiever en gelukkiger worden.’ Een van de voorstellen voor een breinvriendelijkere omgeving is volgens haar het afschaffen van de achturige werkdag. De dagindeling van acht uur slaap, acht uur werk en acht uur vrije tijd is enkel en alleen in het leven geroepen om de arbeiders toentertijd te beschermen. Je kunt inderdaad acht uur per dag fysieke arbeid verrichten. Het inzetten van kennis tijdens je werk, kent echter hele andere cijfers. Zo zouden we maar vier echt per dag geconcentreerd kunnen werken.(1)

Hoeveel uur per dag ben jij echt productief en wat is jouw ideale werkweek?


Bronnen
(1) Geraerts, Elke, www.elkegeraerts.com

Maak werk van je opleiding!