Human Resources: een vrouwensector?

04/03/2020 Bob van Dongen

Genderongelijkheid is nog altijd onderwerp van gesprek. En dit gesprek is het uitgangspunt voor verandering. Het aantal bedrijven dat gevoelig is voor de heersende argumenten neemt elke dag toe. Veranderingen vinden echter niet van de ene op de andere dag plaats en veel sectoren blijven bijzonder gendertypisch. Zoals human resources, dat over het algemeen wordt beschouwd als een ‘vrouwelijk vakgebied’.
 

Waarom is HR grotendeels vrouwelijk?

Het is inderdaad een van de weinige sectoren waar vrouwen altijd meer vertegenwoordigd zijn geweest dan mannen. Onderzoeken uitgevoerd in de Verenigde Staten in 2017 spreken van een vrouwelijk aandeel tot 86%. Al is het niet mogelijk de precieze oorzaak van dit cijfer te achterhalen, de onderzoekers kwamen met de volgende twee hypothesen:

  • De eerste roept een soort selffulfilling prophecy op: vrouwen zijn, eerder dan mannen, geneigd te gaan werken in een sector die de reputatie heeft vrouwelijker te zijn, waardoor ze de reputatie in stand houden.
  • De tweede hypothese is gebaseerd op zogenaamde biologische overwegingen. Deze verdedigt het idee dat de vaardigheden die worden gezocht in HR meer overeenkomen met karaktereigenschappen die typisch vrouwelijk zijn. Vrouwen zouden beter in staat zijn om duidelijke uitspraken te doen over dingen die niet feitelijk zijn, zoals persoonlijkheid of het potentieel van een werknemer. Dit argument is eigenlijk net zo seksistisch en gebaseerd op populaire overtuigingen.
Wat moeten we hiervan vinden?
Deze situatie is niet problematisch, maar wordt dat in de toekomst mogelijk wel als het een rem vormt op het aannemen van een man voor een HR-functie, of als het een man ontmoedigt om in dit werkveld te beginnen. Bovendien is de neiging om naar meer gelijkheid te streven van toepassing op zowel de dominante mannen als de dominante vrouwen. Maar het echte probleem dat aan de orde wordt gesteld, ligt eigenlijk ergens anders. Ondanks hun overaanbod worden vrouwen op het gebied van HR nog steeds minder betaald dan mannen. Deze overheersing van vrouwen is daarom enigszins een illusie, omdat in HR, net als in de meeste andere sectoren, het werk van vrouwen slechter wordt betaald dan dat van mannen. Dus hier komen we bij een fundamenteel probleem dat nog steeds een grote mentaliteitsverandering in onze samenlevingen vereist.
 
De impact van technologische ontwikkelingen op HR
De human resources-sector evolueert, net als alle andere, met de ontwikkeling van nieuwe technologieën en de meetbaarheid van data; gekwantificeerde en feitelijke gegevens vormen nu de basis voor alle beslissingen. Deze wijziging leidt tot een veranderingen in HR-processen. De sector wil minder emotioneel zijn en is nu gebaseerd op meetbare waarden met betrekking tot de productiviteit en de persoonlijkheid van werknemers. Deze trend verandert dus het beeld van deze sector en maakt het imago ervan minder vrouwelijk.
 
Wat zijn de uitdagingen?
Over het algemeen ligt de grootste uitdaging voor de sector dan ook in een groter eigen vermogen, zowel in de verdeling van mannen en vrouwen, als in termen van lonen. Ontwikkelingen in de industrie verminderen clichés ongetwijfeld en helpen mannen zich thuis te voelen in deze posities. De kwestie van het salaris gaat veel verder dan de hr-sector en brengt ons terug naar een essentieel debat. Het is noodzakelijk om misvattingen te bestrijden die feitelijke beslissingen, zoals de hoogte van een salaris, irrationeel beïnvloeden. Gelijkheid is alleen mogelijk als de investering en inspanningen van een medewerker buiten elk genderbeeld worden beoordeeld. Veel verenigingen werken er elke dag aan om het bewustzijn over deze onderwerpen te vergroten, zodat aan deze ongelijkheden een einde wordt gemaakt.
 
Wat is onze missie?
Van onze kant geven we onszelf de missie om HR-managers op te leiden die zich bewust zijn van deze factoren, zodat ze het veld veranderen. Wil jij het verschil maken? Download alvast een gratis proefles om onze HR- en managementcursussen te ontdekken.


relatedBlogs

Vijf diploma's waarmee je in elke sector scoort


relatedCourses


previousLabel

Always short on time? Here's how you solve that problem!

nextLabel

Studeren en mama zijn? Zo doe je dat

mostRead


De 3 belangrijkste verschillen tussen NHOC en MBO

10/01/2019

Beginnen met een thuisstudie? Stel jezelf deze vijf slimme vragen!

02/11/2018

Hoeveel verdient een freelancer?

09/07/2019

relatedCourses


Change manager: jouw team en verandering

Een stoomcursus volgen die ervoor zorgt dat je structuur kan inbrengen bij jouw bedrijf?

HR-Manager

Tijdens deze praktijkgerichte opleiding leer je onder meer mensen rekruteren en motiveren

studyCategories


Management & Bedrijfsvoering

Evenementen & Organisatie

Persoonlijke Ontwikkeling

Psychologie & Therapie

Coaching

blogTags


Human resourcesHrHr sectorHr vrouwenGenderongelijkheidHuman resources managementHr manager

blogShare


fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-
0